چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

عوامل گسترش اعتراضات مردمی!

مصاحبه با صادق کار، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۸ آبان ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری