چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲ دسامبر ۲۰۲۰

«گام چهارم»، گامی دیگر در بیراهۀ بحران!

نیاز و سود مردم ایران، در مذاکرۀ بدون پیش شرط است

۲۰ آبان ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری