سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳ اوت ۲۰۲۱

تقویت جنبشهای مدنی، تحریم انتخابات نمایشی

مصاحبه با صادق کار، عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۸ آبان ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری