پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

مراسم یادبود قربانیان فاجعه ملی در ونکور- کانادا

۲۸ مرداد ۱۳۹۸

واحدهای حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و حزب توده ایران در ونکور کانادا برگزار می کنند.

سخنران: رفیق محمد امیدوار- سخنگوی حزب وعضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید