فردا بسیار دیر است!

يک صدا عليه تحريم اقتصادی، جنگ و استبداد مذهبی به اعتراض برخيزيم!

چهارشنبه, 24. ژوئیه 2019 - 19:38

ما عليه استبداد مذهبی و مدافع صلح، مذاکره بدون قيد و شرط با دولت ترامپ، برقراری مناسبات عادی بين دولت ايران با دولت امريکا و دیگر دولت های منطقه و جهان، تامين آزادی و دموکراسی، زندگی بهتر و عادلانه برای مردم کشورمان هستیم.

فردا بسیار دیر است!

يک صدا عليه تحريم اقتصادی، جنگ و استبداد مذهبی به اعتراض برخيزيم!

زنان و مردان میهن دوست، صلح طلب و آزادی خواه کشور!

روی سخن ما با شماست. سیاست دشمن محور جمهوری اسلامی در طی چهل سال، برای کشور ما فاجعه به بار آورده است: فاجعه تحريم قلج کننده اقتصادی و خطر جنگ. شبح جنگ به پرواز درآمده، زندگی اکثريت مردم به فلاکت کشانده شده و کشور با خطر ويرانی مواجه گشته است.

شما واقف هستید که دولت ترامپ از برجام بيرون آمده و تحريم های اقتصادی بی سابقه ای را بر کشور ما تحميل کرده و زندگی کارگران، زحمتکشان، تهيدستان و لايه های ميانی جامعه را به فقر و فاقه سوق داده است. سیاست های قلدرمنشانه دولت ترامپ بیش از هر‌ چیز علیه مردم ايران و موجوديت کشور ما است.

آگاه هستید که مردم و کشور ما اینک ميان دو سنگ آسیاب، سیاست های ضدملی و استبدادی جمهوری اسلامی و سياست های سلطه طلبانه دولت ترامپ گرفتار آمده است.

روشن است که در چنین شرایطی، بالاترین مصلحت و منافع مردم و کشور، راه مطمئن و کم‌هزینه برای رفع خطر جنگ و ويرانی کشور، از يکسو سازماندهی جنبش صلح و وادرار كردن جمهوری اسلامی و دولت ترامپ به مذاکره بدون قيد و شرط و از سوی ديگر سازماندهی مبارزات اعتراضی مردم براي طرد استبداد و فراهم آوردن شرايط مشاركت آزاد و دمكراتيك احزاب، سازمان هاي سياسي و تشكل های مدنی در تصميم گيری های كلان و اداره امور جامعه و كشور است.

اما جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه ای، سپاه پاسداران و جريان راست افراطی، نه تنها قصد و اراده ای برای تغییر سیاست های داخلی، شيوه های حکمرانی و سياست های توسعه طلبانه در منطقه ندارند، بلکه مانع اصلی و عمده تغيير سياست ها و ساختارها هستند.

در هرکجا که هستيم!

برای رفع خطر جنگ و فلاکت، یک صدا خطاب به ولی فقیه و دستگاه ولایت فقیه بگوئیم:

ما عليه استبداد مذهبی و مدافع صلح، مذاکره بدون قيد و شرط با دولت ترامپ، برقراری مناسبات عادی بين دولت ايران با دولت امريکا و دیگر دولت های منطقه و جهان، تامين آزادی و دموکراسی، زندگی بهتر و عادلانه برای مردم کشورمان هستیم. اکثريت مردم ايران خواهان گذار از استبداد مذهبی، استقرار دموکراسی در کشور و تامين مشارکت دمکراتیک شهروندان و احزاب در قدرت سیاسی است.

یکصدا خطاب به ترامپ و دولت او بگوئیم:

مردم ما، مردمانی صلح جو، مخالف تحريم اقتصادی و جنگ و مدافع مناسبات عادی با کشورهای همسايه و دولت امريکا، مخالف دخالت دولت شما و هر دولت دیگر در تحولات سياسی کشور ما و مخالف سياست های توسعه طلبانه برپايه شيعی گری و دخالت نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه اند.

یک صدا خطاب به جهانیان، نیروهای صلح دوست و مترقی جهان و نهادهای بين المللی بگوئیم:

مردم ما خواهان صلح و آرامش در منطقه و مخالف جنگ اند. عليه تحريم اقتصادی و جنگ، عليه استبداد مذهبی و سرکوب نيروهای آزاديخواه توسط رژيم ايران به اعتراض برخيزيد و از مذاکره بدون قيد و شرط بين دو رژیم جمهوری اسلامی و دولت ترامپ دفاع کنيد.

زنان و مردان میهن دوست، صلح طلب و آزادیخواه کشور!

هر جا که هستیم، در داخل و خارج کشور، پيام صلح طلبانه و مخالفت با تحريم اقتصادی، جنگ و استبداد مذهبی و دفاع از مذاکره بدوت قيد و شرط بين دو دولت ايران و امريکا را با استفاده از تمامی ارتباطات حزبی، سازمانی، گروهی، محفلی، دوستی، آشنائی، خانوادگی و با بهره گيری از تمامی امکانات تلویزیونی، رادیوئی، اینترنتی و نشریاتی با مردم ایران و جهان و مجامع بين المللی در میان بگذاریم.

مردم ما تجارب تلخی از جنگ و استبداد دارند. اکنون کشور ما در معرض خطر بزرگی قرار دارد.

سیاست های جمهوری اسلامی و سیاست های امپرياليستی و سلطه طلبانه دولت ترامپ، ایران را به سمت فلاکت و ویرانی سوق می دهد.

زندگی و حیات شهروندان ایرانی، اعم از کارگر، کارمند و سرمایه دار، زن و مرد، پیر و جوان، ترک، فارس، عرب، کرد، بلوچ، ترکمن، شیعه، سنی، مسیحی، زردشتی و یهودی در معرض خطر است. آنان دلنگران زندگی خود و سرنوشت ميهن خود هستند.

عقل سلیم، منافع ملی و مصلحت عمومی، حکم می کند که همه زنان و مردان صلح دوست، میهن دوست و آزادیخواه در داخل وخارج، در لحظه کنونی دست در دست هم بگذارند و يک صدا عليه تحريم اقتصادی و جنگ، عليه استبداد مذهبی به اعتراض برخيزند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، در این لحظه حساس و خطير، همه شهروندان، سازمان ها و احزاب سیاسی، نهادها و تشکل های مدنی، نیروهای طرفدار صلح و میهن دوست را به همراهی و همبستگی ملی ـ دموکراتيک در راه برون بردن جامعه و کشور از خطرات جنگ و فلاکت فرا می خواند. برای رفع خطر جنگ و جلوگيری از ويرانی کشور، مبارزه عليه تحريم اقتصادی، جنگ و استبداد مذهبی را سازماندهی کنيم.

پيش به سوی سازماندهی مبارزه عليه تحريم، جنگ و استبداد مذهبی

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۲ مرداد ۱۳۹۸ (۲۴ ژوئيه ۲۰۱۹)

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.