چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

پیام همبستگی جمهوری‌خواهان ایران به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۵ تير ۱۳۹۸

اکنون همگرایی ۴ سازمان و حزب جمهوری‌خواه، به عنوان اتفاقی امیدبخش در تاریخ جنبش مبارزاتی مردم ایران به وقوع پیوسته است. همه این رخدادها نوید‌بخش آینده‌ای روشن برای سرزمین ماست به شرط آنکه برای آزادی، برابری، برابری فرصت‌ها و امکانات و صلح و همبستگی دست به دست هم دهیم.

اعضای محترم حزب چپ ایران؛

درودهای گرم و صمیمانه ما را به مناسبت اولین کنگره‌ی حزب چپ (فدائیان خلق) بپذیرید. خوشبختانه حزب شما در پی سالها تلاش چند گروه همسو، عاقبت به بار نشسته و اولین کنگره شما در دورانی حساس و پر مخاطره برگزار میگردد. آرزومندیم که با دامن زدن به گفتگوهای ثمربخش، کنگره شما با موفقیت برگزار گردد.

بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی دراداره کشور، فقر و بیکاری و گرانی، فساد و دزدی و سرکوبهای بی‌رحمانه اما هیچکدام مردم را از حرکت باز نداشته است.

اعتصابات کارگران، زحمتکشان، معلمان، اعتراضات دانشجویان، مالباخته‌گان و بسیاری دیگر نشان از رشد آگاهی مردم به جان آمده دارد که علیرغم همه مشکلات با امید به آینده بر ترس غلبه کرده‌اند.

افزایش صداها و نداهایی که در داخل کشور به زبان‌ها و اشکال مختلف بر ضرورت تغییر قانون اساسی و استقرار ساختار قدرت دمکراتیک تاکید می‌کنند، همچون درخواست شجاعانه‌ی ۱۴ فعال سیاسی و مدنی داخل کشور و مقاومت پیگیر زنان در برابر حجاب اجباری، فضا را برای پیشبرد تغییرات بنیادین و گسترده‌ی ساختار قدرت مساعد ساخته است. اکنون رنج‌ها و دردهای مردم بدل به فریاد شده است و اینک نوبت ماست که بر آن روشنی بتابانیم.

اکنون همگرایی ۴ سازمان و حزب جمهوری‌خواه، به عنوان اتفاقی امیدبخش در تاریخ جنبش مبارزاتی مردم ایران به وقوع پیوسته است.

همه این رخدادها نوید‌بخش آینده‌ای روشن برای سرزمین ماست به شرط آنکه برای آزادی، برابری، برابری فرصت‌ها و امکانات و صلح و همبستگی دست به دست هم دهیم. با آرزوی هموارشدن مسیر استقرار دموکراسی و پایان یافتن حیات نظام خودکامه‌ی جمهوری اسلامی.

هیئت سیاسی - اجرائی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۲۲ تیرماه ۱۳۹۸

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید