چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱

مصاحبه با احمد پورمندی

۱۷ تير ۱۳۹۸

مصاحبه با احمد پورمندی فعال سیاسی سوسیال دمکرات

مصاحبه‌گر: 

دیدگاه‌ها

من بانقد ونظر راهبردی وسیاسی احمدکاملا موافقم.
0

ضمن تاکید بر نظرات احمد، اشاره داشته باشم !که مقوله صلح به عنوان خمیرمایه و بستر هر گونه توسعه و پیشرفت و دستیابی به بقیه اهداف مترقی، در سند ،بسیار کم رنگ پرداخته شده است.
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری