رفتن به محتوای اصلی

کارگران فولاد فریب وعدە مقامات دولتی را نخورند، آن‌ها قابل‌اعتماد نیستند!

کارگران فولاد فریب وعدە مقامات دولتی را نخورند، آن‌ها قابل‌اعتماد نیستند!
چهارشنبه, 26. دسامبر 2018 - 11:29

خبرگزاری "ایلنا" در چهارم دی بە نقل از اطلاعیە کارگران اعتصابی فولاد اهواز کە علی‌رغم بازداشت دەها تن از همکارانشان و اعمال انواع فشارها و تهدیدات دیگر از طرف حکومتی‌ها برای بی نتیجە گذاشتن اعتصاب طولانی‌شان، همچنان روی مطالباتشان استوار ایستادەاند، نوشت؛ "کارگران گروه ملی فولاد ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که منتظر آزادی همکاران دربندشان هستند. ...کارگران ضمن انتقاد از عملی نشدن وعده‌ها در ارتباط با آزادی کارگران، خواستار پاسخگویی استاندار و مقامات استانی شدند. آن‌ها تأکید داشتند تا زمان آزادی همکاران خود دربند به مطالبه‌گری ادامه خواهند داد. آن‌ها افزودند: سرمایه‌داران نمی‌توانند هر طور که بخواهند با کارگران رفتار کنند؛ چراکه کارگران چیزی فراتر از قانون نمی‌خواهند"

از طرف دیگر طی دو روز گذشتە خانوادە های کارگران زندانی با تجمع در مقابل استانداری خوزستان خواستار آزادی عزیزان دربندشان شدند. همچنین در حالیکە هنوز تعداد زیادی از کارگران در زندان هستند و مقامات قضایی و دولتی همچنان بە رغم همە وعدەها و اعتراضات کارگران از آزاد کردن کارگران زندانی طفرە می‌روند، و تلاش می‌کنند این اعتصاب را متوقف کنند، بااین‌حال این اعتصاب همچنان ادامە دارد و کارگران روی خواستە هایشان ایستادەاند و حاضر بە تنها گذاشتن همکاران زندانی‌شان نیستند.

این در حالی است کە بنا بە گزارش همین خبرگزاری در روز گذشتە ٦ نفر از کارگران فولاد کە بە تهران رفتەاند، با وزیر کار، وزیر صنعت و معدن، کمیسیون اجتماعی مجلس و حسین کمالی گفتگو کردەاند. گر چە نتیجە گیری از اهداف پشت پردە این ملاقات زودهنگام است و روشن نیست کە ٦ کارگری کە با مسئولین ملاقات کردەاند تا چە حد خواست کارگران اعتصابی را نمایندگی می‌کنند، با این همە ملاقات با حسین کمالی کە مسئولیت رسمی دولتی ندارد بودار است و حکایت از سوءاستفادە فرصت طلبانە از این اعتصاب و سوارشدن جریان ضد کارگری خانە کارگری‌ها کە جزئی از ائتلاف دولت هستند دارد.

پیداست کە سطح مبارزات و آگاهی و هوشیاری کارگران در مقطع کنونی چنین سوءاستفادە هایی را دشوار می‌کند. بااین‌حال کارگران و بخصوص آن‌هایی کە بە راستی معرف و نمایندە واقعی مطالبات کارگران هستند بایست هوشیار باشند تا بە این دام مهلک نیفتند. کە اگر غفلت کنند هم اعتبار خودشان و هم نتیجە یک اعتصاب تاریخی را بە باد فنا خواهند داد. مسئولین دولتی قابل‌اعتماد نیستند و نباید بە وعدەهای شان دل‌خوش داشت. اما با ادامە اعتصاب کارگران می‌توانند بە خواستە هایشان برسند و همکارانشان را از زندان آزاد کنند. این همە تکاپو و لولە مسئولین دولتی برای درهم شکستن این اعتصاب، و این همە امید و تحسینی کە در جامعە بر انگیختە بە قدر کافی گویای اهمیت این اعتصاب است.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.