شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

کارگران بازداشتی فولاد اهواز را آزاد کنيد!

۲۶ آذر ۱۳۹۷

تشکل‌های کارگری ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، گروه نفتگران متحد خوزستان و اتحادیه تشکل‌های کامیون داران و رانندگان سراسر ایران نسبت به بازداشت کارگران فولاد اهواز اعتراض کرده و خواهان آزادی آن‌ها شده‌اند.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی شبانه به خانه تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز ريختند و آن‌ها را بازداشت کردند. تعداد بازداشت‌شدگان تاکنون به ۳۱ نفر رسيده است. کارگران عليرغم حضور گسترده نيروهای سرکوب، امروز به خیابان‌ها آمدند، تجمع خود را در سی و هشتمين روز برگزار کردند، عليه بازداشت همکاران خود شعار دادند و خواهان آزادی آن‌ها شدند. کارگران فولاد اهواز اعلام کرده‌اند به تجمعات اعتراضی خود تا آزادی کارگران بازداشتی و دست‌یابی به مطالباتشان ادامه خواهند داد.

کارگران فولاد خوزستان خواهان پرداخت حقوق چند ماه گذشته و برگرداندن مالکيت کارخانه به دولت هستند. آنان از آبان ماه به اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه پيوستند، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز برگزار کردند و بارها در مقابل ساختمان‌های مقامات و نهادهای حکومتی جمع شدند.

جمهوری اسلامی از گسترش اعتراضات کارگری و اعلام همبستگی دانشجويان، معلمان، بازنشستگان، وکلا، فعالين مدنی، سازمان‌های سياسی و اتحادیه‌های جهانی کارگری با کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز به وحشت افتاده و با دستگيری وسيع فعالين آن‌ها می‌خواهند به اعتصاب کارگران پايان بخشند. غافل از آنکه اعتراضات کارگری مدت‌هاست که در سراسر کشور جريان دارد و سرکوب‌ها هم تاکنون نتوانسته است صدای اعتراض کارگران را خاموش سازد.

تشکل‌های کارگری ازجمله سندیکای کارگران شرکت واحد، اتحادیه آزاد کارگران ایران، گروه نفتگران متحد خوزستان و اتحادیه تشکل‌های کامیون داران و رانندگان سراسر ایران نسبت به بازداشت کارگران فولاد اهواز اعتراض کرده و خواهان آزادی آن‌ها شده‌اند.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) دستگيری کارگران را محکوم و همراه با تشکل‌های کارگری خواهان آزادی و تأمین مطالبات آن‌هاست. ما از فعالين مدنی و جریان‌های سياسی می‌خواهیم که عليه بازداشت کارگران فولاد اهواز به اعتراض برخيزند و از خواسته‌های آنان حمايت کنند.

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۲۶ آذر ۲۰۱۸ (۱۷ دسامبر ۲۰۱۸)

 

افزودن دیدگاه جدید