شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

حملۀ تروریستی به رژۀ‌ نظامی در اهواز را محکوم می کنیم!

۰۱ مهر ۱۳۹۷

تردیدی نیست که سیاست های سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی و اعمال تبعیض های ناروا بین شهروندان کشور، به ویژه هموطنان مان در مناطق ملی - قومی، و به‌خصوص محرومیت های متعدد هموطنان عرب ایرانی، در شکل گیری و رشد گرایش های افراطی نقش موثری داشته است، اما این سیاست ها، توجیهی برای اعمال خشونت و کشتاری این چنین بیرحمانه نمی توانند باشند. خشونت تروریستی در هر شکل آن محکوم است.

در جریان حملۀ‌ مسلحانه به رژه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، روز شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ (۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸) در بلوار قدس شهر اهواز، ۲۵ تن کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر زخمی شده اند. گروه "مقاومت ملی الاحواز"،  مسئولیت این حملۀ‌ تروریستی را به عهده گرفته است. هم چنین «داعش» نیز انجام این حمله را به خود نسبت داده است

تردیدی نیست که سیاست های سرکوبگرانۀ جمهوری اسلامی و اعمال تبعیض های ناروا بین شهروندان کشور، به ویژه هموطنان مان در مناطق ملی - قومی، و به‌خصوص محرومیت های متعدد هموطنان عرب ایرانی، در شکل گیری و رشد گرایش های افراطی نقش موثری داشته است، اما این سیاست ها، توجیهی برای اعمال خشونت و کشتاری این چنین بیرحمانه نمی توانند باشند. خشونت تروریستی در هر شکل آن محکوم است.

 

ما حملۀ‌ مسلحانه به رژۀ‌ نظامی در اهواز و کشتار بی رحمانه و زخمی کردن ده ها تن از نظامیان و مردم عادی از جمله کودکان را شدیدا محکوم می کنیم. این اقدام تروریستی هیچ ربطی به مبارزات مردم ندارد و با هر توجیهی که صورت گرفته باشد، در خدمت سیاست سرکوب جمهوری اسلامی و گسترش بیشتر خشونت و کشتار در جامعه و در مغایرت با تلاش های مسالمت آمیز مردم کشور مان برای گذار به دمکراسی قرار دارد.

 

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸

 

دیدگاه‌ها

گر ایش فارسی رابا الف وت عربی جمع نمی بندند
0

افزودن دیدگاه جدید