شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

اعلام پشتیبانی حزب چپ ایران (فدائيان خلق) از اعتصاب عمومی در کردستان ايران

۲۰ شهريور ۱۳۹۷

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از هموطنان میخواهد با پیوستن به اعتصاب عمومی و اعتراض به سرکوب مردم کردستان به اشکال مختلف نگذارند جمهوری اسلامی برای ارعاب مردم و نمایش قدر قدرتی خود به جنایات بیشتری دست بزند.

 

اعلام پشتیبانی حزب چپ ایران (فدائيان خلق)

 از اعتصاب عمومی در کردستان ايران

 

در پی اعدام سه زندانی سیاسی، سه هموطن کرد: رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر کرج و تهاجم وحشیانه با موشک به دو مقر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در کردستان عراق، از طرف مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، در اعتراض به اعدام سه زندانی سياسی و تهاجم ددمنشانه برای اعتصاب عمومی در کردستان ایران فراخوان داده  شده است.

 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از هموطنان میخواهد با پیوستن به اعتصاب عمومی و اعتراض به سرکوب مردم کردستان به اشکال مختلف نگذارند جمهوری اسلامی برای ارعاب مردم و نمایش قدر قدرتی خود به جنایات بیشتری دست بزند.

 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن دفاع از خواسته های به حق مردم کردستان علیه بی عدالتی و تبعیض و برای دستیابی به خواسته های عادلانه خود، اعلام می کند در اقداماتی که علیه خودکامگی و استبداد جمهوری اسلامی و برای استقرار دموکراسی در ايران در هر گوشه ای از جهان انجام میشود، در حد توان مشارکت کرده، خواهد کوشید صدای دادخواهی مردم کردستان و مردم ایران علیه بیدادگری های جمهوری اسلامی را پرطنین تر نماید.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۸

افزودن دیدگاه جدید