پنجشنبه ۳۰ دی‌ ۱۴۰۰ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲

پيام به چهارمين همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

۱۷ مرداد ۱۳۹۷

جای خوشحالی است که در پاسخ به ضرورت بيان شده، شما و ما، همراه با اتحاد جمهوري‌خواهان ايران و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور وارد روند گفتگو و همکاری شده ايم. اميدواريم اين گفتگو و همکاری گسترش يابد و به شکل گيری ثقل نيروهای هر چه پرشمارتری از تشکل های جمهوري‌خواه بيانجامد.

پيام هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به

چهارمين همایش همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

 

دوستان گرامی!

برگزاری چهارمين همايش "همبستگی جمهوری‌خواهان ایران" را به شما شادباش می گوئيم و اميدواريم همايش در اين دو روز گفتگوهای راه گشائی را پيرامون اوضاع سياسی کشور و منطقه و امر همکاری و اتحاد نيروهای جمهوري‌خواه پيش برده و تصميمات ضرور را در اين در اين راستا اتخاذ نمايد.

 همايش شما زمانی برگزار می شود که از يکسو اعتراضات سراسر کشور را فرا گرفته، جمهوری اسلامی مشروعيت خود را در بين مردم ايران بیش از پیش از دست داده و با بحران کارائی روبرو است و از سوی ديگر بدنبال خروج امريکا و اعمال تحريم های اقتصادی دولت ترامپ، بحرات اقتصادی تشديد يافته، تهديد و خطر درگيری بين دو کشور افزايش پيدا کرده است.

 

دوستان عزيز!

جمهوری اسلامی طی چهار دهه حاکمیت سیاهش نشان داده است که وجودش بحران‌زاست. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی فساد و دزدی و فحشا رشد چشمگیری نموده و تبعیض قانونی شده است. برابری مردم نه در قانون و نه در برابر قانون، وجود ندارد. در این سال‌ها هر صدای حق‌طلبانه‌ای با سرکوب پاسخ داده شده است. این حکومت نه می خواهد و نه با این قانون اساسی و این ساختار سیاسی می‌تواند تغییر کند. راه غلبه بر بحران همه جانبه‌ای که جامعه ما را فرا گرفته است گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دین و دولت است.

ما بر این باوریم که استقرار یک جمهوری دموکراتیک به جای حکومت جمهوری اسلامی کار مردم ايران بوده و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک و جنبش های اعتراضی میتواند تحقق يابد. برای تحول دموکراتيک در کشور ضروری است نيروهای جمهوري‌خواه متحد شوند. امروز این حکومت نه مشروعیتی در درون و نه متحدی در بیرون از مرزها دارد. ما امیدواریم که همایش چهارم همبستگی جمهوری‌خواهان بتواند به سهم خود برای فشردن صفوف نیروهای جمهوری‌خواه، راهکارهای روشن و تصمیمات راهگشا اتخاذ نماید.

 

دوستان عزيز!

جای خوشحالی است که در پاسخ به ضرورت بيان شده، شما و ما، همراه با اتحاد جمهوري‌خواهان ايران و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور وارد روند گفتگو و همکاری شده ايم. اميدواريم اين گفتگو و همکاری گسترش يابد و به شکل گيری ثقل نيروهای هر چه پرشمارتری از تشکل های جمهوري‌خواه بيانجامد. ما دست همه جمهوری‌خواهانی را که برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری مبتنی بر جدائی دین و دولت مبارزه می کنند و برای دستیابی به ایرانی آزاد و آباد به جنبش های اجتماعی مردم کشورمان تکیه دارند، به گرمی می فشاریم.

 

بار ديگر برای همايش شما آرزوی موفقيت می کنيم.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۲ مردادماه ۱۳۹۶ (۳ اوت ۲۰۱۸)

 

افزودن دیدگاه جدید