سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

بحران همه جانبه ، برجام، راه حل نیروهای چپ برای عبور از بحران موجود

گفتگو در اتاق پالتاکی

۱۸ تير ۱۳۹۷

سخنرانان: محمد امیدوار، سخنگوی کمیته مرکزی حزب توده ایران و علی پورنقوی، عضو هیئت سیاسی - اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

هر یک از سخنرانان در این گفتگو نظرات حزب خود را درباره بحران همه‌جانبه سیاسی – اجتماعی، خروج آمریکا از برجام و راه حل عبور از بحران موجود را مطرح کرده‌اند

 

بخش یک:

سخنرانی مهمانان

بخش دو:

پرسش و پاسخ


 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید