شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

دعوت به جلسه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) درشهر اسلو

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

روز یکشنبه ٢٤ یونی جلسه‌ای به منظور بحث و مشورت در خصوص تشکیل واحد "حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نروژ در شهر اسلو توسط دوتن از اعضای شورای مرکزی حزب تشکیل می‌شود. بدین وسیله از همه رفقای علاقمند دعوت می‌شود که در این جلسه حضور بهم رسانند

روز یکشنبه ٢٤ یونی جلسه‌ای به منظور بحث و مشورت در خصوص تشکیل واحد "حزب چپ ایران (فدائیان خلق) نروژ در شهر اسلو توسط دوتن از اعضای شورای مرکزی حزب تشکیل می‌شود. بدین وسیله از همه رفقای علاقمند دعوت می‌شود که در این جلسه حضور بهم رسانند.

زمان:

یکشنبه ٢٤ یونی

ساعت: ١٣ الی ١٧

مکان:

Sandaker veien 33c

0477

افزودن دیدگاه جدید