شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) چه می گوید؟

۲۷ فروردين ۱۳۹۷

جلسه پالتاکی گفتگو در مورد حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با شرکت: وهاب انصاری - فرید اشکان - پرویز نویدی

افزودن دیدگاه جدید