چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۸

وحدت محصول تغییرات ایدئولوژیک، تئوریک، سیاسی و سازمانی است

مصاحبه گر محمدرضا اسکندری(سایت کوردانه)

مصاحبه با مجید عبدالرحیم پور ازاعضای اولیه رهبری چریک های فدایی خلق و اکثریت

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری