شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

پخش مستقیم مباحث کنگره مشترک

۰۸ فروردين ۱۳۹۷

پخش مستقیم مباحث کنگره مشترک

از پالتاک برای عموم علاقمندان

پخش مستقیم مباحث کنگره مشترک

از پالتاک

برای عموم علاقمندان

جمعه 10 فروردین 1397 (برابر با 30 مارس 2018)

از ساعت 15 تا 19 به وقت اروپا

شنبه 11 فروردین 1397 (برابر با 31 مارس 2018)

از ساعت 9:30 تا 13 به وقت اروپا

و از ساعت 14 تا 19 به وقت اروپا

یکشنبه 12 فروردین 1397 (برابر با 1 آوریل 2018)

از ساعت 10:30 تا 13:30 به وقت اروپا

 

 

مشخصات اتاق پالتاک:

Paltalk Rooms-Chat Rooms

Asia and Pacific

-iran

- kongere-ye-moshtarak

افزودن دیدگاه جدید