شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰

قرارداد ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!

۲۷ تير ۱۳۹۹

برنامه ای از گروه کار پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سخنرانان: علی پور نقوی - گودرز اقتداری

بخش: 

دیدگاه‌ها

عزیزان حداقل نیمی ازدنبال کنندگان درایران هستندومسائل مربوط به ایران .اگرامکان داردساعت شروعش راهشت شب بگذارید.ده ونیم دیراست.
0

افزودن دیدگاه جدید