روانکاوی جو گیری سیاسی نئولیبرالی

روانکاوی جو گیری سیاسی نئولیبرالی
شنبه, 29. سپتامبر 2018 - 08:52

امروزه همه پان ترک ها، پان کرد ها، پان فارس ها، پان عرب ها و دیگر پان ها بدون استثنا تامین و تضمین منافع گروهی خویش را در همپیالگی با بلوک ترامپ- نتانیاهو – پمپئو می یابند. بعضی از آنها تا آنجا پیش می روند که اعلام می کنند همزمان با اعلامیه "نه قرارداد" بلفور در زمان جنگ جهانی اول که توسط آن استعمار انگلیس بخش فلسطینی سرزمین اعراب را به صهیونیست ها بخشیده بود، همین استعمار کبیر همان زمان به این دوستان "پان" ما هم چنین وعده هائی داده بود و امروز بعضی از آنها وفای  به وعده اعلامیه بلفور را از اربابان بزرگ تقاضا می نمایند.

در نظر نگرفتن و به فراموشی سپردن نقش کشورهای استعمارگر و سپس امپریالیستی در برچیدن حکومت های ناسازگار با آنها از قبیل آلنده در شیلی، سوکارنو در اندونزی، مصدق در ایران، حمله نظامی مستقیم و غیر مستقیم به کشورها جهت برچیدن حاکمیت های سیاسی آنها مانند لیبی، عراق، افغانستان و سوریه ، تلاش های ناکامشان در مورد کشورهائی مانند پرو، کوبا و ونزوئلا و موارد فراوان دیگر و گماشتن حکومت های دست نشانده بر سر قدرت در مناطق مختلف جهان، منطقه خاورمیانه و کشور ما ایران طی بیش از صد سال اخیر در ساده ترین حالت آن بی مسئولیتی تاریخی میباشد. متاسفانه خیلی از انسانها یا فراموش کار هستند و یا بخاطر اهداف و منافع تنگ نظرانه ویژه ای ترجیحا میخواهند گاها واقعیت های تاریخی را فراموش بکنند. روی کار آوردن رضا خان میرپنج و تبدیل کردن ایشان بعنوان پادشاه ایران، سپس بر داشتن ایشان از مقام شاهنشاهی بخاطر نزدیکی بیشتر ایشان به آلمان و آوردن محمد رضا پسر ایشان به مقام پادشاهی ایران در شرایطی که رضا شاه را خودشان از ایران به جزیره موریس  تبعید نمودند، کودتای 28 مرداد برای برچیدن دولت ملی دکتر مصدق و بالاخره نقش آنها در برسرکار آوردن خمینی در کنفرانس گوادلوپ شمه ای کوتاه از واقعیت های تعویض حکومت های مختلف از طرف آنها در مورد مشخص ایران طی چند دهه اخیر میباشند.

حتی اگر از نظر باور اقتصادی اجتماعی به این نتیجه باور نداشته باشیم  که تاریخ مصرف نظام سرمایه داری هر روز بیشتر به پایان خویش نزدیک تر میگردد؛ از این واقعیت تاریخی حد اقل این نتیجه را باید گرفت که وقتی که آمریکا و غرب  راجع به ایران دست به اقداماتی میزنند، بیشتر از اینکه دلشان برای دموکراسی و ازادی در ایران سوخته باشد،  غالبا به دنبال تضمین استراتژیک منافع خویش در کشور ما میباشند. آنها نه تنها برای رسیدن به هدف های استراتژیک خویش، پروژه ها و طرح و مدل های ویژه  برنامه  ریزی شده  را طراحی کرده  و میکنند، بلکه در راه رسیدن به این اهداف همیشه بخشی از پلان های آنها این میباشد که در اجرای پروژه های خویش دلقک هائی را که کاتولیک تر از پاپ شده اند  به دریوزگی خویش دربیاورند.

 استنباط من از آموزه های مارتین هایدگر در مورد  مفهوم"انسان در زمان" این میباشد که وی مطرح میکند انسان از زمانی که به دنیا می آید، از اطرافیان خویش کپی برداری کرده و عادت ها، گویش ها، رفتارها و فرهنگ اجتماعی اطراف کپی برداری کرده، به تکرار آنها میپردازند تا خود را با جامعه اطراف  همطراز وهمخوان کرده و در هماهنگی و هارمونی با جامعه قرار بگیرد. همرنگ جماعت شدن موجب تضمین بیشتر امنیت شغلی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی فرد در جامعه میباشد.

در محیطی که در آن کشاکش ها، رقابت ها و نبردهای قدرت های چندی به موازات همدیگر در چالش میباشند، طبیعت ذاتی خیلی از آدم ها در همنوائی، همخوانی و همگونی با جامعه و تضمین امنیت زیستی خویش اینطور به آنها تلقین میکند که برای حفاظت موقعیت اجتماعی و منافع خویش و تضمین زیست هارمونیک و مستدام خویش در جامعه بهتر است زیر بالش امنیتی قدرتمدارترین نیروهای اجتماعی قرار بگیرند و  با آنها همنوا باشند. از این نظر نه تنها توازن قوای سیاسی امنیتی در سیر روان سیاسی افراد جامعه تاثیرات قدرتمندی میگذارد، بلکه سیر روند تعویض قدرت و نزول قدرت بخش های ویژه اجتماعی در جهت قدرت گیری بخش های دیگر، به میزان قابل توجهی موجب تغییر توازن روان سیاسی اجتماعی بخش های زیادی از آحاد جامعه در راستای حمایت از نیروهای تازه تقویت شده اجتماعی با پتانسیل های قدرتمند سیاسی امنیتی میگردند.

امروزه در ایران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از یک طرف اعتبار خویش را در میان مردم کشور و روان سیاسی انها کاملا از دست داده است، جنبش های توده ای هر از چند ماه یکبار اکثریت شهرهای کشور را فرا میگیرند، اعتصابات کارگران و زحمتکشان هر روز گسترده تر میگردند، بحران اقتصادی اجتماعی جامعه به وضعیت غیرقابل حلی میرسد، اصلاح طلبان حکومتی و طرفداران آنها در درون سازمان های سیاسی دیگر به این نتیجه میرسند که فانوس جریانی به نام اصلاح طلبی حکومتی دیگر خاموش گردیده و نتیجه بخش نمیباشد. زندانیان سیاسی مدنی سر خواسته های خویش تا دم مرگ می ایستند.

  در یک چنین شرایطی است که آلترناتیو های جایگزین حاکمیت سیاسی  احتمالی به جای جمهوری اسلامی ایران در تلاش میباشند تا از یک طرف زور بازوهای خویش را به نمایش بگذارند و از طرف دیگر برنامه های سیاسی خویش را با مردم در میان گذاشته ترویج و تبلیغ نمایند.  در این میدان رقابت ها و چالش های سیاسی و گاها امنیتی،  جناح های نئوکان های آمریکا آشکارا با نام آوردن دموکراسی به ایران از تعویض کردن حکومت ایران صحبت کرده و به تحریم بین المللی ایران از نظر اقتصادی دست زده اند.آلترناتیو سیاسی محافظه کار نئولیبرال داخلی ایران در این میان خود را زیر بالهای این ابرقدرت آمریکایی خوابانده و همگام و همنوا با آن در استراتزی تعویض قدرت سیاسی در ایران به پیش میتازند.

رقیب سیاسی آنها در تعویض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیروها و سازمان های سیاسی مردمی متعهد سکولار دموکرات  رادیکال و ترقیخواهی میباشند که با هزار محدودیت و محرومیت های مربوطه در تلاش میباشند تا کاروان حرکت های مردمی در راستای عدلت، آزادی، حقوق بشر و برچیده شدن هر نوع تبعیض را توسط مردم و به نفع خود مردم به پیش ببرند. این

در شرایطی میباشد که قدرتمداری جمهوری اسلامی ایران سیر نزولی طی میکند، جنبش ها و اعتراضات مردمی اوج میگیرند، ابرقدرت جهانی آمریکائی با تمام قدرتش اعلام میکند که در صدد میباشد تا حاکمیت ایران را تعویض نماید، و اپوزیسیون مردمی دموکرات و ترقیخواه در صدد منسجم و متشکل کردن بیشتر خودشان میباشند. در شرایط امروز سنگینی وزنه ترازوی قدرت سیاسی به  سوی کدامین نیروی سیاسی امنیتی میباشد؟ در یک چنین شرایطی  مردم جامعه ما یا میتوانند بر اساس پرنسیپ های اخلاقی، وجدانی، انسانی خویش که در تز های سیاسی، منشورها، برنامه ها و منش زیست انسانی آنها تجلی میکند موضع گیری نمایند، یا اینکه بر اساس منافع کوتاه نظرانه گروهی و یا منافع غریضی آنها که در همنوائی با قدرتمداران غدار تجلی میکند جهت گیری نمایند.

امروزه همه پان ترک ها، پان کرد ها، پان فارس ها، پان عرب ها و دیگر پان ها بدون استثنا تامین و تضمین منافع گروهی خویش را در همپیالگی با بلوک ترامپ- نتانیاهو – پمپئو می یابند. بعضی از آنها تا آنجا پیش می روند که اعلام می کنند همزمان با اعلامیه "نه قرارداد" بلفور در زمان جنگ جهانی اول که توسط آن استعمار انگلیس بخش فلسطینی سرزمین اعراب را به صهیونیست ها بخشیده بود، همین استعمار کبیر همان زمان به این دوستان "پان" ما هم چنین وعده هائی داده بود و امروز بعضی از آنها وفای  به وعده اعلامیه بلفور را از اربابان بزرگ تقاضا می نمایند. تنها این اربابان بزرگ می باشند که قادر هستند این خواسته حضرات را برآورده نمایند. لذا در مورد بعضی از آنها باید لباس سبز، ملی دموکرات و چپ آنها را از تن در آورد تا به علت های ترامپ پرستانه آنها پی برد.

عده دیگری فقط دچار جوگیری سیاسی ناشی از هجوم تهدیدگرانه و تند و گاها خشن ابرقدرت آمریکائی گشته و آرام ارام به زیر بالهای آقایان نتانیاهو، ترامپ – پمپئو پناه میبرند. آنها اگر چپ های سوسیالیستی هم باشند به نتیجه به بن بست رسیدن نئولیبرالیسم جهانی سرمایه های مالی کلان هم باورمند باشند، از نزدیکی مناسبات با آمریکا این نتیجه گیری را می نمایند که بهتر است از سرمایه گذاری های آنها در کشورمان استقبال نموده و استفاده کرد.باید اشاره بکنم آنهائی که امروز هم دوستان و رفیقان ماهستند و به نحوی در چنین راستای فکری حرکت میکنند که از توپ و تشرهای نتنیاهو ترامپ به ایران دلشان خوش میشود، یا رفیقان نیمه راه میباشند، یا اینکه انسان های ضعیف النفسی هستند که به دنبال منافع شخصی غریضی کوتاه مدت خویش میباشند.

چگونه می شود بر روند چنین سیری نقطه پایان گذاشت، یا حد اقل سرعت آن را کاهش داده و روان پروری مردمی مدنی مترقی مستقل و انسانی عادلانه در اذهان آنها قدرت و قوت بخشید.  چگونه می شود این سیر همنوائی روانی با جو گیری سیاسی نئولیبرالی را تغییر داده، عوض کرده و به سمت قدرتمندی منافع مردمی و خود مدیریتی سیاسی اجتماعی مردمی در اذهان عمومی سوق داد؟ در این زمینه تنها چیزی که به ذهن من میرسد، پیوند  دادن هر چه بیشتر سازمان ها و نیروهای مترقی مردمی و بویژه نیروهای چپ با جنبش های در حال خیزش  سرتاسری مردمی میباشد. نیروهای مترقی مردمی سکولار و دموکرات و بویژه نیروهای چپ باید نه تنها از طریق پتانسیل های موجود در تکنولوژی دیجیتال، بلکه با حضور مشخص خویش در کوچه و خیابان ها، در محل های کار و زندگی مردم و پیوندگیری با آنها و با نام و آدرس مشخص و مستقل خویش است که میتوانند سنگینی ترازو را  روز به روز هر چه بیشتر به سمت نیروهای مترقی مردمی و چپ سنگین تر نمایند. در چنین شرایطی هست که اگر به نظریه "هایدگر" در مورد "انسان و زمان" بازگردیم، میشود با قدرت زیادی نتیجه گرفت  که سیل طوفان جنبش های مردمی در راستای حرکت های مترقی مدنی و عدالت جویاننه تحت رهبری نیروهای سیاسی سکولار دموکرات مترقی و چپ،  کاروان تحول سیل آسای حرکت های مردمی را را به سوی حاکمیت مستقل مردمی و خودگردانی مردمی هدایت خواهند کرد.

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.