سپتامبر 2020

«میزگرد جمهوری خواهی»
میهمانان: حسن زهتاب، مهدی عربشاهی و مزدک لیماکشی
۹ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

البته اگر ترامپ هم شکست بخورد و فاصله جوری باشد که مجبورشود نتیجه را بپذیرد، اصل بحران و صورت مسأله یعنی بحران ساختاری و همه جانبه که سرمایه داری دچارآن شده و شکاف های آن درونی اش حل نمی شود، اما به لحاظ توازن نیرو، از این جنبه که پیروزی یا شکست او می تواند به گرایش های راست و شبه فاشیستی در داخل آمریکا و جهان روحیه و شتاب بیشتر یا کمتری بدهد حائز اهمیت است.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مرکز مافیای اقتصادی دولت

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 11

لاحظاتی پیرامون نامە نگاری عضو رهبری شوراهای اسلامی بە روحانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

نظریه نسبیت عام بر پایه تنها یک اصل، اصل هم ارزی شتاب و گرانش، بنا شده و تاکنون در تست‌های مختلف تایید شده است. در هیج آزمایشی اختلاف قابل سنجشی میان تاثیر حاصل از شتاب و تاثیر حاصل از نیروی گرانشی مشاهده نشده است. این نظریه تعمیم دو نظریه، نظریه نسبیت خاص و نظریه کلاسیک نیوتنی، نیز تعبیر می‌شود، چرا که هر دوی این نظریه‌ها براحتی از معادلات نظریه نسبیت عام قابل استنتاج هستند.

ما تشکل های امضاء کننده این فراخوان، در حرکتی مشترک و هماهنگ با دیگر نهادهای چپ و دمکرات ایرانی مقیم دیگر کشور های اروپائی در روز شنبه ۱۰ اکتبر برای لغو اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی تجمعات اعتراضی برپا می کنیم و از همه فعالین چپ، دموکرات و آزادیخواه دعوت می کنیم تا با حضور خود با فریاد نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور احکام ظالمانه اعدام اعتراض کرده، خواهان لغو این قانون قرون وسطائی و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی شوند.

بنا به اطلاع یکی از مدیران شرکت چندملیتی شل به رویترز، این شرکت با انجام پروژۀ "تجدید سمتگیری" در نظر دارد عملیات تولید و استخراج نفت و گاز را محدود کند تا به این ترتیب بتواند بودجۀ لازم برای پروژۀ "گذار انرژی" را تأمین کند.

چنین به نظر می‌رسد که تبدیل شدن وزارت صمت به مرکز فساد در جمهوری اسلامی به یک روال علنی تبدیل شده است. اگر در گذشته اختلاس و فساد اقتصادی در خفا انجام می‌شد، امروز دولت به راحتی نشان‌دارترین مفسدین اقتصادی را به عنوان وزیر صمت برمی‌گمارد.

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

*وقتی استخراج معادن بە وسیلە غارت و تخریب محیط زیست تبدیل می شود! مراد رضایی

*انفجار قیمت ها، سقوط ارزش دستمزدها ارمغان دولت برای زحمتکشان! صادق کار

*سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش پایانی سانجای پینتو

*مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا - مکونگ بخش 10دنیس آرنولد

*گذرو نظری بر رویدادهای کارگری هفته  - جُنگ کارگری

در این رشته از مقالات، نویسنده ظهور اقتصاد شراکتی (sharing economy) را، که به اعتبار شرکتهائی چون اوبر (Uber) و ایربی ان بی (AirBnB)، در رسانه های جریان غالب به شدت برجسته شده، تشریح می کند. این مدلهای جدید کسب و کار به عنوان یک مرحلۀ دینامیک جدید و انقلابی در حیات سرمایه داری معرفی می شوند. اما او نشان می دهد که واقعیت جهان سرمایه داری چقدر از این تصویر اوتوپیائی دور و بیگانه است.

بر طبق قانون مهاجران ثبت نام شده در تایلند به برنامه تأمین اجتماعی ملی دسترسی دارند که شامل بیمه درمانی، سهمیه برای مهد کودک و حمایت از اطفال، بیمه بازنشستگی و مرخصی زایمان، بیمه مرگ و صدمات و بیمه بیکاری نیز هست.

جنبش کارگری در حال اعتلا است. بهمین جهت سرکردگان تشکلهای کارگری دولتی بە حرافی و مبارزە کلامی برای سرگرم کردن و بە بیراهە بردن مبارزات کارگران روی آوردەاند. آنها مرتب آمار و ارقام در مورد بالا رفتن هزینە زندگی و تورم می دهند، بە دولت بخاطر افزایش ندادن دستمزدها نق می زنند، بە رئیسی نامە پشت نامە می نویسند، شکایت بە دیوان عدالت می برند، نامە بە روحانی می نویسند، ولی دریغ از انجام یک اقدام عملی جدی!

شعب وزارت کار، استانداری ها و نهادهای امنیتی و قضایی نیز با اقدامات جانبدارانە و سرکوبگرانە ای کە در قبال اعتراضات در پیش گرفتەاند در واقع ناخواستە بە آنها دامن می زنند. آنها فهم درک این واقعیت را کە راە کارهای شان بە بن بست رسیدە است را ندارند.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی؛ جمعه ۴ مهر ماه ۹۹

میهمان برنامه: مهدی فتاپور

حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سؤالات شما پاسخ داد

زندانیان سیاسی در ایران همواره گروگان حکومت بوده اند و بیش از چهل سال است که مستبدان حاکم آن‌گونه‌ای که خواسته‌اند و در اندازه‌ای که توانسته‌اند، زندانیان را وسیله‌ی فشار به جامعه و ابزاری برای ارعاب مردم قرار داده اند. اکنون که حکومت در وحشت خیزش دیگری و در معرض تهاجم قدرتمندتری قرار دارد، دیوانه‌وار می‌کوشد با سرکوب خشن مردم در زندان و بیرون از زندان، برآمد جنبش اعتراضی را به عقب بیاندازند.

هرگونه توافق نامه ای که مبتنی بر تضمین حقوق اساسی و مسلم مردم فلسطین بر سرزمینشان نباشد، به اشغال اسرائیل پایان ندهد و حق مردم فلسطین برای ایجاد کشور ملی مستقل خود در سرزمین فلسطین با اورشلیم به عنوان پایتخت آن را به رسمیت نشناسد را می توان فقط به عنوان یک توافق تسلیم توصیف کرد که به صراحت آرمان عادلانه ملت فلسطین و مبارزه پر از فداکاری آنها برای پایان دادن به اشغال منزجر کننده اسراییل را انکار می کند

هر تلاشی که در جهت برقراری صلح در خاورمیانه صورت گیرد، درست و قابل حمایت است؛ اما فراموش نکنیم، یکی از موانع اصلی برقراری صلح در خاورمیانه، پایمال شدن حقوق مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل است. به همین دلیل انعقاد هرگونه پیمان صلح بین دولت اسرائیل و کشورهای همسایه، بدون حل مسئلە و شناسایی کشور فلسطین، و زمین در مقابل صلح، ناکارآمد بودە و نمی تواند بە استقرار صلح پایدار کمک نماید.

آخر چه شتابی دارند اینان
گردنِ جوانان را ، که
به طنابها بیاویزند،
و آنان را،
پیش از طلوع آفتاب
در حجله گاهی دور از چشمِ مادران،
به خاک بسپارند؟

تو خود ناگفته می‌دانی و هم ننوشته می‌خوانی

که در گُردان رهپویانِ راهِ خلق می‌مانی.

توگویایی،

توبینایی،

به راه پُر نشیب و پُرفَرازِ خلق،

به دست‌ات پرچمِ پیروزی فردا،

به راه خویش مانایی.

یکی از ویژگیهای ساختاری رفتار توام با هرج و مرج، سر ریز کردن انبوه داده های مغشوش، گمراه کننده، نادرست، بر بستر روایت و داستان از قبل تدارک دیده شده ای است. در این انباشت اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی ، داده های خیلی کم درست در درون انبوه مغشوش نادرستی ها گم است.

اولین بار حسن را در بهمن ۶٥ در کمیته مشترک دیدم. چند روز پس از دستگیری، من را به سلول او بردند. به محض اینکه نگهبان درب سلول را باز کرد و من را بداخل سلول هدایت کرد، بلافاصله یک نفر چشم بندم را باز کرد و مرا در آغوش گرفت. حسن بود با لبخندی زیبا و صمیمی؛ بچه ی سبزوار بود و دو فرزند داشت.

تصویربزرگی از زنده یاد نوید افکاری، همراه با جمله تاریخی وی چندی قبل از اعدام مبنی بر اینکه: "این ها طنابی برای دار زدن دارند، دنبال گردنی می گردند!" حالت خاصی به تجمع بخشیده بود، و توجه همگان، ازجمله فرانسوی ها و توریست های حاضر، را به شدت جلب می کرد.

بررسی گفتمان جمهوری خواهان تحول طلب در گفتگو با بهروز خلیق ، عضو هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

در این دیداریک ساعته، هیئت نمایندگی جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ضمن اشاره به هشدارهای مکرر این جمعیت در آخرین دیدار با وزارت امور خارجه سوئد درباره جدی بودن خطر گسترش اعدام ها و تشدید فضای سرکوب در ایران، واکنش دولت سوئد و اتحادیه اروپا را پیش از اعدام نوید افکاری محتاطانه خواند و مورد انتقاد قرارداد.

به باور ما راه برون رفت از وضعيت بحرانی کشور، گذار از جمهوری اسلامی، استقرار جمهوری سکولار دمکرات است، جمهوری متکی بر ارادۀ آزاد مردم در کشور. ما بر این نظريم که استقرار یک جمهوری سکولار دموکرات به جای حکومت جمهوری اسلامی نه اقدام دولت های خارجی، بلکه کار مردم ايران بوده و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک و جنبش های اعتراضی می تواند تحقق يابد.

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲٨ شهریور ۹۹ ساعت ۹ شب به وقت ایران

میهمان برنامه: فرید مرجائی - فعال ملی، نویسنده و محقق