می 2020

ریاست قالیباف بر مجلس یازدهم، یادآور حکایت شهردار شدن اوست. خود او در این مورد در یک فایل صوتی اعتراف کرده‌است که محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای، یک روز به او زنگ زده و از او خواسته‌است که بیاید و همراه او به جلسه شورای شهر برود. در همان جلسه هم گویا جناب «رئیس دفتر» تمایل خود را به شهرادار شدن همراه خود اعلام می کند. اعلام این «تمایل» همان و ۱۲ سال ریاست قالیباف بر شهر تهران همان.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری: 

- آزادسازی سهام عدالت؛ آغاز مهیب فلاکت - یادداشت - مراد رضایی
- بحران معیشت بە مرز انفجار رسیدە است! - صادق کار
- اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش سوم -علی صمد
- حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش پنجم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت -دانشگاه هاوایی زمستان 2020 – ترجمه از گودرز
- طرح کلی تاریخ کار - بخش چهاردهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی
- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

قالیباف با چنین رسالت و مأموریتی رئیس مجلس شده است. هنر این بی‌بته فقط به این بوده که توانست با رصد کردن تمایلات کانون اصلی قدرت در نظام، قطب نمای رفتار خود را با آن تنظیم نماید. "جوان" مد نظر خامنه‌ای به عنوان "عدالت خواه" معترض به فساد و رانت خواری و دزدی و انحراف از انقلاب اسلامی، عملاً کسانی چون رئیسی آدمکش در راس قوه قضائیه و کلان دزدی چون قالیباف در راس قوه مقننه هستند!

رومینا را تنها یک پدر مرتجع، روان پریش و بیرحم نکشته است، او قربانی فرهنگ قرون وسطایی حاکم بر این کشور است؛ فرهنگ منحطی که جمهوری اسلامی در حرف و در عمل رسالت پاسداری قانونی از آن را بر عهده‌ گرفته است. اسید پاشی، مثله کردن زنانی که ناگزیر از فروش جسم و جان خود می شوند، تا قتل‌های خاموش «ناموسی». دردا چه جان‌هایی که هم‌چون نگاه پر طراوت رومینا، لبریز از زندگی بودند و در بهار شکفتن‌های خود قربانی داس مرگ تعصب و نادانی شده اند … و این فجایع را هنوز هم پایانی نیست.

بحران اقتصادی جهانی متاثر از وضعیت کرونا، نه به دلیل واگیردار بودن و نه از جهت طولانی بودن دوره‌ی نهفتگی- این دو شاخصه‌ی پزشکی کرونا که مدام بر آن‌ها تاکید می‌شود- بلکه به این دلیل که ساختار اجتماعی-اقتصادی جهان، نه حول محور «انسان» که حول محور سود ساخته شده است، توانست تمام ساختار موصوف را زمین‌گیر کند. اقتصاد تمام جهان با بحران‌های کم سابقه مواجه شد.

وقتی کە تودە زحمتکش را از تامین اجتماعی و حقوق بیکاری محروم و گرسنگی را بە آنها و خانوادە های شان تحمیل کنند، زمانی کە دستمزد کارگران آنقدر کم باشد کە کفاف هزینە زندگی یک هفتە از ماە آنها را ندهد، وقتی کە کارگر را بە زور از حق تشکل و سندیکا محروم و تشکل های حکومتی را بر آنها تحمیل کنند، وقتی کە قوانین حمایتی را بە بهانە های واهی از میان بر می دارند و روابط بردە دارانە را به جای آن حاکم می کنند، نباید انتظار داشت کە آنها شورش و انقلاب نکنند.

شوراهای اسلامی کار نه تنها هیچ سازگاری با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست. 

در واقع تحقیق بارنت و کاونا نشان می دهد که تا سال 1991 بیش از نیمی از صادرات و واردات ماهی تون ناشی از نقل و انتقالات درونی یک کمپانی از این مجموعه بود. اما چنان که صنعت تولید ماهی در ساموا نشان می دهد تولید تحت نظارت دولت ایالات متحده لزوماً به معنی دستمزد عادلانه برای شهروندان آمریکایی نیست. مقررات در محدوده های زیر کنترل دولت فدرال اما آنقدر سوراخ دارد که دست های صاحبان سرمایه را برای منافع سیاسی و اقتصادی هرچه گسترده تر آنها باز می گذارد.

امکان مهاجرت و استقرار در جای دیگری به عنوان مهاجر عامل دیگری در تغییر مناسبات کار بوده است که مایل ام بر آن مکث کنم. با گسترش اقتصاد بازار در اروپا، و خاصه پس از 1500 بعد از میلاد مهاجرت و جابجائی افزایش فوق العاده ای یافت. انقلاب صنعتی و حمل و نقل با کشتی های بخار و قطار از سال 1850 به بعد تنها بیان سرعت گیری روندی اند، که از بسیار پیشتر جریان داشت. مهاجرت به ماوراء دریاها نقش و سهم مهمی در این روند داشت، اما مهاجرت به شهرها روندی به مراتب پراهمیت تر بود.

اعتراضات و اعتصابات کارگران زحمتکش شهرداری ها در شهرهای مختلف علیە ستم گری صاحبان شرکت های پیمانکار و مقامات دولتی پشتیبان آنها کە علاوە بر پایمال سازی بدیهی ترین حق و حقوق کارگران شهرداری ها دستمزدهای ناچیزشان را هم بدون اعتصاب و اعتراض بە آنها نمی دهند، در این هفتە نیز ادامە یافت. مهمترین خواستە های عمومی کارگران شهرداری ها در حال حاضر پرداخت منظم و مستمر دستمزدها، افزایش دستمزد، دراختیار گذاردن وسایل ایمنی و بهداشتی، استخدام رسمی بجای پیمانی و بهرە مند شدن از سایر مزایای قانونی است.

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

میهمان این هفته: دکتر ناصر زرافشان – از چهره های سرشناس جنبش چپ در ایران، حقوقدان، نویسنده و مترجم، و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

حزب کمونیست عراق کمپین گسترده ای در جهت ایجاد همبستگی اجتماعی و با هدف تهیه بسته های غذایی برای خانواده های فقیر و کم درآمد آغاز کرد. همزمان حزب تلاش هایی در جهت افزایش آگاهی در مورد بهداشت عمومی و اقدامات لازم برای مبارزه با شیوع بیماری همه گیر کرونا آ غاز کرد، و زنان و مردان جوانی که بیشتر آنها از اول اکتبر ۲۰۱۹ در اعتراضات مردمی شرکت داشتند، در صدر این تلاش ها قرار گرفتند.

هیچکس مانند کانت، فلسفه عصر جدید را تحت تاثیر خود قرار نداد؛ از جمله در زمینه های استتیک فلسفی، فلسفه نظری، و فلسفه عملی. ایده آلهای اخلاقی او مانند روشنگری،صلح جویی، آزادی دوستی، تا امروزه مورد توجه انسانهای ترقی خواه و هومانیست است. کانت خالق نظرات تعیین کننده ای در شاخه های فلسفه نظری و فلسفه عملی است.

درد آور است اما واقعیت دارد؛ راه تاریخی طی شده، بر خورد ملت، نمایندگان ملت و ،روشنفکران و احزاب و سازمان های سیاسی آن با تفاوت های کم و بیش در این پروسه تاریخی و فراز فرود های آن نسبت به حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن چیزی بسیار فراتر از همین روح اجتماعی حاکم، سنت ها و باور های دیر پای سخت جان نیست.

او قربانی چهار ضلعی خشونت ورزی در ایران -پدر، "خواستگار"، پلیس و قاصی و آن دسته از افکار عمومی- شد که جملگی از حمایت پنهان و آشکار قانونی در توجیه رفتار خود برخورداربودند.

کارگرانی که باستخدام شرکتهای پیمانکاری در می آیند و به شهرداری معرفی می شوند، اکثریت آنها از شهرستانها به تهران و یا شهرهای بزرگ می روند وخود به تنهائی ساکن تهران و شهرهای بزرگ هستند و خانواده ها درشهرها یا روستاها زندگی می کنند، و خود یا در حاشیه شهر ها یا در ساختمانهای نیمه تمام زندگی می کنند و از حقوق ناچیز خودبخشی را برای خانواده هایشان می فرستند.

سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ; مخاطب کیست؟ برنامه چیست و شانس تحقق کدام است؟

بهزاد کریمی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

یکی از چالش های بزرگ دولت جدید عدم اعتماد بین شهروندان و دولت و نهادهای آن در نتیجه سیاست های فرقه ای و فساد بومی (محلی) است. بنابراین اقدامات فوری برای رفع سوء ظن موجود در بین مردم لازم است. همچنین کاملاً واضح است که هیچکدام از وعده های نخست وزیر جدید، الکاظمی، بدون فشار مردمی حاصل نمی شود.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:
*راە حل های خامنەای و روحانی هر دو بیراهە اند! - یادداشت- صادق کار
*دزدان مدعی و در قدرت؛ رد پای نهادهای امنیتی و قضایی خوزستان در پرونده‌ی اختلاس هفت‌تپه - مراد رضایی
*اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش دوم- علی صمد
*حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش چهارم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020 - ترجمه گودرز
*طرح کلی تاریخ کار - بخش سیزده - میان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی
*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

«میزگرد جمهوری خواهی»

مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز مختاری، وهاب انصاری و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

او از جمله انسان های دردمندی بود که تیغ استبداد جمهوری اسلامی زندگیش را درهم ریخت. رنج زندان و دربدری فرزندان و دوری از چند فرزند را تحمل کرد و خود نیز در نتیجه این مصائب، حتی نتوانست در زادگاهش تبریز بماند و در پیرسالی ناگزیر شد در تهران زندگی کند؛ اما به رغم رنج ها و سختی های فراوانی که کشیده بود تا پایان عمر از حقانیت اهداف انسانی فرزندان خود و از راه همه مبارزان آزادی و عدالت دفاع کرد.

سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی ; مخاطب کیست؟ برنامه چیست و شانس تحقق کدام است؟

بهزاد کریمی  در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ میدهد

ابرها می غرند باد همراه باران شلاق می کشد. آب رودخانه لحظه به لحظه بالا می آید. سنگی نسبتا بزرگ با سرعت به پایم می خورد تعادلم را بر هم می زند! دستم رها می شود و با صورت به داخل آب سقوط می کنم؛ سرعت آب به گونه ای است که می چرخاندم، قادر به فکر کردن و حرکت نیستم. همه چیزدر چند ثانیه اتفاق می افتد!

ایران به دنبال عقب نشینی نظامی ایالات متحده از کل منطقه است و همواره نشان داده است که از توانایی ادامه بازی طولانی تر از اقدامات ماجراجویانه و ناگهانی برخی دولت های دیگر برخوردار است.

عدم آمادگی و آینده‌نگری دولت‌های جهان برای مقابله با پاندِمی کووید-19، ناشی از این واقعیت نیز است که هیچ کس در دنیا - به جز شاید انگشت شمار افرادی، از جمله در بین پزشکانِ کارآزموده در بیماری‌های واگیر و ویروسی- چنین رخداد با چنین ابعاد جهان‌شمولی را هرگز پیش‌بینی نکرده بود: نه از سوی گروه‌های سیاسی راست یا چپ، نه از سوی فعالان رهایی‌خواه، انقلابی یا ضد ‌سرمایه‌داری و نه حتا از سوی هواداران دفاع از محیط زیست و اِکولوژیست‌ها که همواره به‌راستی از خطر نابودی اِکوسیستم سخن می‌رانند