يكشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰ می ۲۰۱۸

سياست

فضای فکری حضرات!(*)
بهزاد کریمی

گرچه این فضای فکری نا آشنا نیست اما اینها را گفتم زیرا که هر چه در این باره گفته شود باز هم کم است! این تفکر ریشه دار را باید شناساند و عوارض عملی...

آتش و خشم عليه ايران
مجید سیادت

مشکلات خاورميانه بر مبنای توازن قوادر ميدان‌های گوناگون نظامی و اقتصادی...

پرواز کبوتر صلح بر آشیانه ایران
دنیز ایشچی

به موازات برافراشتن پرچم "صلح" و ازادی"، باید پرچم مقابله با هر نوع تهاجم و تجاوز خارجی به ایران را نیز برافراشت. ما مخالف هر گونه دخالت امنیتی...

گفتگو

هیچ‌کس غیر از خود ما بە فکر ما نیست!
آقای مهدی عربشاهی عزیز، در آستانه ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر قرار داریم، ضمن شادباش این روز بە شما، بفرمائید طی یک سال گذشتە از نظر شما چە تغییر و تحولی در وضعیت کارگران اتفاق...
مهمترین مطالبات صنفی کارگران ایران در شرایط کنونی
به پیش
آقای حیدری، بزودی روز جهانی کارگر دوبارە فرا می رسد، اگر ممکن است یک ارزیابی حتی الامکان اجمالی و فشردە از تحولات کارگری را جهت اطلاع خوانندگان بدهید. ضمن سپاس از شما و شادباش...

گزارش‌ها

حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، در جشن اول ماه مه درشهر اسن آلمان
شهریار - گزارشگر «به پیش» از اسن - آلمان

جشن اول ماه در اسن مثل سال های قبل با راه پيمايی از ساعت ۱۰ صبح شروع شد. در اين راه پيمايی بیش از هزار نفر شرکت داشتند. عده ای از اعضاء حزب چپ...

کنگره بنیانگذار

پیام‌ها به کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پیام‌های رسیده به حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت برگذار کنگره بنیانگذاری.

در زیر، بخشی از پیام...

پیام کنگرۀ بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائيان خلق) به خانواده های جانباختگان راه آزادی، به مادران خاوران و به زندانیان سیاسی
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است. ...

پیام کنگره بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به رنج ديدگان از تبعیض مضاعف و تمرکزگرایی!
کنگره بنیانگذار حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

ایرانیان ساکن در مناطقی از کشور که با خودویژگی ملی ـ قومی شاخص هستند، علاوه بر ستم ها و تبعیض‌های فراگير سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که همه ایرانیان...

گفتمان

دمکراسی مدرن فربه تر از پادشاهی است (بخش دوم)
مجید عبدالرحیم پور

نظام سیاسی ایران (سلطنت)، علیرغم تحمل اصلاحات مهم مدرن در پروسه نوسازی، بالاخره موهبت الهی باقی ماند و نتوانست از...

دمکراسی مدرن فربه تر از پادشاهی است (بخش اول)*
مجید عبدالرحیم پور

باتوجه به وجود ریشه دار فکر و فرهنگ سیاسی شهریاری دین گوهر در ذهن ایران و ایرانی بنظر می‌رسد برای عقلانی کردن و دمکراتیزه کردن روابط...